INFORMATIE

Eerste consult met anamnese, onderzoek, bespreking van de resultaten en opstellen van behandelplan.

VervolgbehandelingTarieven€ 50,-

€ 50,-