Het woord kinesiologie is samengesteld uit kinese = beweging en logos = kennis van.
Kinesiologie houdt in dat men zich bezig houdt met het leggen van een goede basis voor het aanleren van motorische en intellectuele vaardigheden door middel van gerichte bewegingsoefeningen.

Het is een systeem van spiertesten gericht op het ontdekken en oplossen van energieblokkades tussen de beide hersenhelften. 
Om ons leven en leren te kunnen overzien en problemen het hoofd te bieden, hebben we de medewerking nodig van onze beide hersenhelften. Wanneer dat niet het geval is verliezen we vaak het overzicht. Dit geldt niet alleen voor het aanleren van allerlei vaardigheden, maar ook voor het omgaan met en het verwerken van problemen die zich in de loop van ons leven voordoen.

Wanneer er perioden zijn van te grote bewegingsbeperking, psychische spanningen en/of chemische storingen (voeding, medicijnen) kunnen er blokkades ontstaan tussen de beide hersenhelften.
Door middel van eenvoudige spiertesten is uit te zoeken waardoor er in bepaalde situaties blokkades ontstaan. Deze kunnen worden opgelost door een voor ieder persoon unieke manier van herprogrammering.

Een blokkade kan ook op een al lang vergeten situatie berusten. Via de kinesiologie is het mogelijk oude stressimpulsen los te laten en te leren omgaan met nieuwe.