ESB® is een op zichzelf staande vorm van zachte manipulatietherapie, die streeft naar het harmoniseren van energie door de verschillende lagen van het lichaam heen, met inbegrip van bot-, spier- , zenuwweefsel  en aura. 

De ESB- therapeut gaat na hoe de energetische toestand in al deze weefsels is. Hij/zij observeert  door met zijn/haar handen de energie te voelen in de verschillende weefsels van het lichaam van de patiënt.  Tijdens dit observeren ontstaan, bij de patiënt,  spontane bewegingen in een gewricht, in de spieren, ligamenten of in de wervelkolom. Het lichaam zoekt zijn natuurlijke optimale instelling weer op. Dit alles gaat heel zacht, vaak zo zacht dat u het niet eens bemerkt.

ESB® werkt niet tegen lichamelijke veranderingen (niet symptoomgericht) Het bevordert de genezing van de patiënt door het ondersteunen van zijn eigen innerlijke vermogen tot zelforganisatie.

In ESB® gaan we er van uit dat het lichaam van de mens een groot aantal zelfcorrectie- mechanismen bezit die hem gezond houden. Storende, belastende lichamelijke veranderingen (symptomen) zijn een teken van een overbelasting van deze regelmechanismen; je zou kunnen spreken van een ontoereikende probleemoplossing. Het lichaam is niet in staat een adequate oplossing te vinden. Alle ongevallen, ziekten en emotionele conflicten die je in de loop van je leven meemaakt, onbewust toevoegt en onbewust met je meedraagt, resulteren in een dergelijk toestand. Tijdens een ESB® -behandeling proberen we voor het lichaam een situatie te creëren waarin het lichaam weer gepast kan reageren.

ESB® is de nieuwe standaard in manipulatietherapie:
Het is zacht en stil. Tijdens ESB® proberen we een toestand te scheppen waarin het lichaam spontaan  manipulaties van de wervelkolom en aan gewrichten zelf uitvoert. De therapeut gebruikt geen “geweld” tijdens het manipuleren, maar begeleidt alleen de spontane beweging die optreedt in de wervelkolom of het gewricht. We gaan er in ESB® vanuit dat het lichaam de meest optimale stand van het bekken, de wervelkolom, de gewrichten  alsook de meest optimale spanning in spieren en pezen (nog) kent. We geven het lichaam daarom de ruimte, om naar deze optimale instelling terug te keren. Tijdens de behandeling hoort u daarom ook geen “krak” of “plop”-geluiden. Er wordt door de therapeut niet getrokken of hard gedrukt.

Het is veilig. ESB® is een veilige manier van behandelen omdat we niet tegen de aard der dingen inwerken; het lichaam van de patiënt doet eigenlijk het werk. Het is een uitermate geschikte therapie voor zuigelingen, omdat we de behandeling uitvoeren bij de moeder terwijl de baby  bij haar op schoot ligt. ESB®  is ook mogelijk bij  oudere mensen met een uitgesproken osteoporose.

Patiëntvriendelijk; het enige wat u als patiënt moet doen tijdens een behandeling is ontspannen liggen of zitten. Er wordt altijd behandeld met de kleren aan. ESB® kan ook gebruikt worden voor de behandeling van emotionele of psychische problemen; dit kan geheel non-verbaal, als bepaalde zaken voor u te persoonlijk zijn, of moeilijk te verwoorden.

Minimaal ongemak. ESB®  is niet pijnlijk of oncomfortabel. De therapeut respecteert altijd uw reactie en zal onmiddellijk stoppen als u iets als onprettig ervaart.

Buitengewoon effectief. Bij ESB® voelt u over het algemeen direct het effect van de behandeling. Dit is ook het geval bij de behandeling van een psychisch trauma; de emotionele lading neemt meestal meteen af. De werkelijke kracht van deze behandelmethode blijkt uit het feit dat het met ESB®  zelfs mogelijk is om klachten, die het gevolg zijn van insufficiëntie van ruggenmergzenuwen of hersenzenuwen, weer geheel of gedeeltelijk te herstellen. 

Het is belangrijk te weten dat de kwaliteiten die de ESB- stijl zo uniek maken, tevens zorgen voor een groot onderscheid ten opzichte van  andere energetische methodes. 

ESB® is heel duidelijk een klasse apart.