Gevolgde opleidingen en cursussen:

1981:
 • Opleiding fysiotherapie afgerond

  Rond 1985:
 • Shiatsu-therapie cursussen gevolgd bij Nippon Nederlandse Shiatsu School

  Tussen 1985 en 1990:
 • Touch for Health 1, 2 en 3
 • Zicht op Woordblind
 • Zicht op Leefblind
 • One Brain Advanced One Brain
 • Unther the Code Edukinesiologie/Toegepaste kinesiologie
 • Kinesiologie en Bach Bloesems
  Gevolgd bij Hof van Axen

  1990: Toepassing van celzouten.
 • Celzouttherapie
  Vita Reform

  2007-2009:
 • Alle modules Bioresonantie therapie mogelijkheden met de Bicom
  TwillMed

  2010-2015:
 • ESB® Energetisch Structurele Balans Module 1 t/m 4
 • Specialistische Module ‘Baby’
  ESB opleiding De Draeckenstaert

  2013-2015: 
 • Quantum-Touch® Level 1 en 2
 • Quantum-Allergy® Level 1 en 2
 • Self Created Health
 • Quantum-Share®
  Quantum Touch Nederland