Eerste consult met anamnese, onderzoek,
bespreking van de resultaten en opstellen van behandelplan.
€55
Vervolgbehandeling€55